Krusada

Afgelopen donderdag was Boneiru Duradero op visite bij Stichting Krusada op de Kaminda Lagun. Ik sprak met Eric de Jong, algemeen directeur, over de recente ontwikkelingen betreffende het groenproject.

Krusada is van oorsprong een christelijke stichting welke zich lokaal inzet voor verslavingsproblematiek op Bonaire sinds 1999. De focus van de stichting is om meer structuur aan te brengen in het leven van de cliënten van Krusada; verslaafden, (ex-)gedetineerden, sociaal zwakkeren in de gemeenschap. De werkprojecten op het terrein van Krusada zijn hiervoor ingericht door middel van rehabilitatie, resocialisatie en arbeidsactivering.

Sinds kort is Krusada ook actief op Facebook onder de naam Krusada 4 Green en liggen de schappen in de supermarkten vol met groente van Krusada.
Bon digro, More 4-less, Warehouse, Maiky minimarket en vd Tweel verkopen groenten van Krusada en zelfs restaurants weten Krusada te vinden. Een interessant concept; een stichting gericht op herstel van mensenlevens zorgt voor betaalbare en lokaal geproduceerde groente!

Wat is het geheim van deze formule? Eric legt uit dat de stichting tot 2010 hoofdzakelijk mogelijk werd gemaakt op vrijwillige basis. Na 2010, sinds de staatkundige hervorming, kwam de stichting in aanmerking voor subsidies waardoor uitbreiding mede mogelijk werd gemaakt. Een belangrijk onderdeel van het resocialisatie programma van Krusada is het leer- werktraject. Krusada beschikt namelijk over een metal- hout- en sinds een aantal jaar ook het groenproject. Dit groenproject wordt begeleid door professionals. Er is twee jaar lang geëxperimenteerd wat wel en wat niet werkt voor een optimale ‘oogst’. Op dit moment zijn er zes grote kassen op het terrein van Krusada, waar groenten worden verbouwd voor lokale consumptie. De kassen zijn gevuld met spinazie, komkommers, tomaten en basilicum. Een complete kas wordt op dit moment ingericht voor hydroponics en zal op korte termijn nog meer schappen in de winkels vullen. Het streven is om op den duur 80% van de lokale bevolking te voorzien van lokaal geproduceerde groenten door middel van dit leer- werktraject, een mooi streven!

Gezien de gemeenschappelijke prioriteit op Bonaire om meer lokaal voedsel te produceren en de lange lijst met ‘genoemde’ obstakels om lokaal voedsel te produceren ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit mogelijk is. Ik vraag dan ook aan Eric waar hij al zijn spullen vandaan haalt. Eric legt uit dat alle materialen uit Nederland worden geïmporteerd, vanwege de kwaliteit en vanwege de beschikbaarheid. Het gaas, de leidingen, hout, drippers etc. worden allemaal verscheept in containers, over de financiële middelen beschikken is dan ook een vereiste.

Naast financiële middelen speelt water een hele belangrijke rol. Krusada heeft dan ook geïnvesteerd in een eigen watersilo, twee watertankers en vier leidingen aangesloten op de kassen. Krusada heeft ook een vrachtwagen aangeschaft om niet afhankelijk te zijn van leveranciers waar twee watertankers oppassen met een totale hoeveelheid van 10 kuub. Per dag rijdt Krusada twee keer naar LVV terrein om daar water te halen, en de verwachtingen zijn dat dat binnenkort zal vermeerderen als er meer wordt geteelt. Eric geeft aan dat de overeenkomst met het LVV een hele belangrijke factor is voor het project, gezien de grote hoeveelheden water die ze nodig hebben. Het duurde lang voordat er een overeenkomst was gesloten met het LVV gezien de nieuwigheid betreffende het gebruik van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lokale bureaucratie. Gezien sommige mensen zich zorgen maken over het gebruik van het LVV water vraag ik aan Eric of hij deze zorg deelt, en geeft mij te kennen dat dat niet het geval is. Op Bonaire wordt het afvalwater nu sinds enige tijd verzameld en door middel van bewezen technieken gereinigd. Het reinigingsproces bestaat uit een aantal stappen. Het hele proces zorgt er voor dat het bacteriële risico met een factor van 1 miljoen afneemt.
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en Wereld Voedsel en Agricultuur organisatie (FAO) kan dit water gebruikt worden in de tuinbouw als het met een irrigatie systeem direct bij de wortels van de planten wordt gebracht. Als dit wordt toegepast is de risico afname voor bacteriën zo’n 10 miljard. De groenten die hiermee verbouwd worden zijn veilig voor menselijke consumptie. Bij Krusada op Bonaire volgt men de door de WHO, FAO gestelde eisen volledig op en de door hen geteelde groenten voldoen daarmee dus ruim aan alle gestelde eisen, aldus Eric.

Het groenproject van Krusada is een mooi voorbeeld van samensmelting tussen sociaal en commercieel denken. Eric benadrukt dat je moet doen waar je goed in bent en daarom is samenwerken met verschillende partijen noodzakelijk om vooruit te komen. Naast het groenproject zal Krusada ook in opdracht van het OLB 50 kleine houten kassen maken via het leer- werktraject. Deze kassen zullen beschikbaar worden gesteld in het kader van het plattelandsontwikkelingsplan.

Op dit moment verkoopt Krusada: spinazie, paksoi, warmoes, basilicum, rucola, tomaat, sla en munt. Behalve in de supermarkten kan je deze groenten ook bij Krusada aan de Kaminda Lagun 191 kopen, openingstijden vooralsnog zijn; maandag 11.00-12.00 uur, donderdag 15.00-16.00 uur. Op den duur zullen de tijden worden aangepast en zal er een verkooppunt zijn aan het begin van het Krusada terrein.

 

Post navigation