Reglement Marshe di Playa Nederlands

Samenwerkingsovereenkomst Marshe di Playa

Introductie

Marshe di Playa is een pilot project van Boneiru Duradero. Dit project wordt in de periode september 2015 tot en met juni 2016 volledig ondersteund door fondsen die via het Wereld Natuur Fonds Nederland ter beschikking worden gesteld. Doelstelling is om kleine zakelijke initiatieven op Bonaire te stimuleren.

Na de pilot periode is het mogelijk om Marshe di Playa in de vorm van een stichting of coöperatieve vereniging om te zetten. In die hoedanigheid wordt de markt voor 100% de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lokale ondernemers die onderdeel uitmaken van Marshe di Playa.

De oprichtingskosten c.q. notariskosten komen voor rekening van de nieuwe organisatie vallen niet onder de bovengenoemde financiering.

Er zijn 25 commerciële standplaatsen beschikbaar. De overige standplaatsen worden beschikbaar gesteld aan Ngo’s en ingezet voor extra activiteiten, zoals kinderworkshops die door Boneiru Duradero zullen worden georganiseerd.

De heer Onnie Emerenciana is het centrale aanspreekpunt voor de markt. Het team van Marshe di Playa zal ondernemers waar mogelijk ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden door middel van workshops en cursussen. Er zal tevens een intensieve marketingcampagne worden gevoerd om Marshe di Playa naamsbekendheid te geven onder de lokale bevolking en toeristen. Als tegenprestatie verwacht Marshe di Playa een serieuze betrokkenheid van alle standhouders die deelnemen aan de wekelijkse markt.

In bijgaand reglement zijn de regels voor participatie vastgelegd. Deze zijn gebaseerd op algemeen geldende normen en waarden. Daarnaast zijn er vanuit het oogpunt van duurzaamheid een aantal criteria toegevoegd. Alle ondernemers die deel willen uitmaken van Marshe di Playa worden verzocht het reglement te ondertekenen voor akkoord.

 

 

Reglement Marshe di Playa

 

Opbouw en Afbouw markt

 

 1. De markt opent zijn deuren om 8 uur voor het publiek. Alle kraamhouders moeten om 8.00 gereed zijn voor de verkoop.
 2. De marktkramen worden opgesteld op de binnenplaats van Jong Bonaire. Het is niet mogelijk om deze binnenplaats te betreden met de auto. De in- en uitlaadzone is bij het grote hek.
 3. Standhouders dienen hun auto na het uitladen buiten het parkeerterrein te plaatsen, zodat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers.
 4. Standhouders kunnen niet hun eigen plek kiezen. De kramen worden genummerd en standhouders krijgen iedere week een andere stand toegewezen.
 5. Er zullen extra kliko’s worden geplaatst op het marktterrein. Marktkraamhouders dienen gebruik te maken van deze kliko’s en zorgen ervoor dat zij geen afval achterlaten op de binnenplaats van Jong Bonaire.
 6. De markt duurt tot en met 12.00 uur. Standhouders mogen niet eerder dan 11.45 uur starten met het opruimen van hun kraam.

 

Deelnemerskosten

 

 1. De bijdrage voor de markt bedraagt $10 per deelnemer per week. Onnie Emerenciana zal deze deelnemersbijdrage innen bij aanvang van de markt. De bijdrage wordt gebruikt om de huurkosten van Jong Bonaire te dekken en voor de vergoeding voor de opbouw en afbouw van de marktkramen.
 2. Er hoeft geen vergoeding te worden betaald voor de marktkramen, deze worden gratis ter beschikking gesteld door Boneiru Duradero.

 

Product aanbod

 

 1. Er mogen géén alcoholische dranken worden verkocht tijdens de markt!
 2. Producten moeten bij voorkeur op Bonaire zijn geproduceerd of vervaardigd.
 3. Marshe di Playa wil een gevarieerd productaanbod creëren voor bezoekers. Aanbieders van gelijke of gelijksoortige producten kunnen worden verzocht om samen te werken.
 4. Marshe di Playa zal uitzonderingen maken voor producten die een sterke toegevoegde waarde hebben of voorzien in een lokale behoefte die niet vervuld wordt door bestaande bedrijven op Bonaire.
 5. De markt zal worden ingedeeld in productsoorten. Ondernemers moeten een samenhangend assortiment verkopen in hun kraam.
 6. Ondernemers die meerdere type producten willen verkopen, zullen een samenwerking moeten zoeken met andere standhouders op de markt
 7. Marshe di Playa behoudt zich het recht voor om producten, diensten of ondernemers te weigeren.

 

Productverantwoordelijkheid

 

 1. Standhouders die etenswaren verkopen zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een blauwe kaart. Deze blauwe kaart is verplicht.
 2. Verkopers van etenswaren dienen hygiënisch te werken en ervoor te zorgen dat bederfelijke waren goed gekoeld blijven.
 3. Standhouders dragen een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de door hen aangeboden producten.
 4. Klachten van bezoekers over gekochte producten dienen door de standhouder te worden opgelost.

 

Continuïteit

 

Marshe di Playa wil een groep loyale bezoekers creëren, zodat ondernemers elke week een goede omzet kunnen behalen. Dit is alleen mogelijk wanneer de markt continuïteit biedt in aanbod en productkwaliteit.

 1. Standhouders die niet elke week kunnen of willen deelnemen aan Marshe di Playa, worden ondergebracht in een roulatiesysteem. Deze standhouders kunnen niet kiezen om alleen in de eerste en/of laatste week te participeren.
 2. Indien standhouders zijn verhinderd vanwege ziekte of andere redenen dienen zij dit minimaal 5 werkdagen van te voren aan te geven, zodat het team van Marshe di Playa voor vervanging kan zorgen.

 

Kraaminrichting

 

Elke marktkraam is vier meter breed en zal in tweeën worden verdeeld, zodat twee standhouders gebruik kunnen maken van 1 kraam. De kraam is 1 meter diep. Elke verkoper heeft 2 x 1 meter verkoopruimte.

 1. Kramen moeten er verzorgd en aantrekkelijk uitzien.
 2. Indien verkopers een beperkt productaanbod hebben is het verstandig om verkooppartners te zoeken met een soortgelijk product. Het is mogelijk om met meer dan 2 verkopers gebruik te maken van een marktkraam. Elke verkoper blijft verplicht tot de bijdrage van $10 per week/pp.
 3. Producten mogen alleen in de kraam worden uitgestald en dus niet in de looppaden
 4. Ruimte achter de stand, aan de zijde van de verkoper, mag gebruikt worden voor opslag product, mits niet te rommelig.
 5. Standhouders moeten hun eigen stoelen meenemen.

 

Gebruik van water en elektra

 

Jong Bonaire (JB) staat beperkt gebruik van water en elektra toe. Dit houdt in dat standhouders zuinig moeten omgaan met gebruik van water en elektra. Indien Marshe di Playa extra wordt belast voor stroom en water, zal zij deze kosten doorbelasten aan de standhouders die stroom en water gebruiken.

 1. Standhouders die gebruik maken van elektrische apparatuur zoals warmhoudplaten moeten ervoor zorgen dat deze gebruiksveilig zijn.
 2. Verlengsnoeren moeten buiten de looppaden worden aangelegd. Deze verlengsnoeren moeten in goede staat verkeren.
 3. Standhouders die warmhoudapparatuur gebruiken, moeten deze regelmatig controleren op oververhitting.
 4. Gebruik van gasflessen is niet toegestaan.

 

Duurzaamheid

 

Het team van Marshe di Playa streeft ernaar om duurzaamheid op Bonaire te bevorderen. Bezoekers van Marshe di Playa wordt verzocht om hun eigen boodschappentas mee te nemen. Elke marktkraam zal worden voorzien van een bordje met “Bring Your Bag!”

 1. Standhouders mogen géén plastic tasjes Alternatieven voor plastic zijn kartonnen dozen, die bij elke supermarkt en toko kunnen worden gehaald.
 2. Marshe di Playa verzoekt deelnemers om zo min mogelijk gebruik te maken van styro foam en single use plastic containers als verpakkingsmateriaal en vraagt hen na te denken over milieuvriendelijke alternatieven om etenswaren te verpakken.
 3. Marshe di Playa heeft een beperkte hoeveelheid borden en bestek beschikbaar die zij in bruikleen kunnen geven aan standhouders die maaltijden verkopen. Standhouders dienen dit servies zelf te reinigen en elke week te retourneren aan het einde van de markt.

 

Feedback & Evaluatie

 

Het team van Marshe di Playa staat altijd open voor feedback.

 1. Marshe di Playa nodigt standhouders uit om actief deel uit te maken van de markt en mee te denken over verbeterpunten voor de markt.
 2. Er zullen periodiek evaluatie meetings worden gehouden waarbij alle standhouders worden uitgenodigd.

 

 

Post navigation